• LOGO CONTRACTOR

 • Prof. Dr. Ing. Niculae MIRA

  Guest Speaker, Society for Electric Installations and Automation
  President of the Society for Electric Installations and Automation
   

  Descriere activitate profesională

  Activitatea stiintifica si tehnica:

  – directii de cercetare: – iluminat electric – interior si exterior;
  – instalatii electrice de joasa tensiune
  – 1981 – doctor inginer cu teza “Contributii la studiul optimizarii iluminatului
  artificial in halele industriale”;
  – 25 lucrari si articole publicate in tara si strainatate;
  – 70 contracte de cercetare;
  – 24 de carti, cursuri si manuale publicate la editurile tehnica, didactica si a
  institutului;
  – brevet de inventie nr. 72016/30.11.78;
  – 6 normative republicane;
  – 26 stasuri;
  – 30 proiecte de instalatii electrice pentru investitori noi;
  – verificari de proiecte – autorizat MLPTL nr. 1635 (Ie) – peste 400
  – expert pentru instalatii electrice – autorizat MLPTL nr.1638;
  – expertise tehnice, peste60

  Apartenenta la societati si asociatii profesionale:
  – membru fondator al AIIR – Asociatia inginerilor de instalatii din Romania-
  vicepresedinte;
  – membru fondator al SIEAR – Societatea de instalatii electrice si automatizari
  din Romania –presedinte;

  – membru fondator al ARISI – Societatea romana pentru protectia contra
  incendiilor;
  – vicepresedinte al Comitetului National Roman de Iluminat;
  – presedinte al Comisiei Tehnice CT136 ASRO, l Comitetului National Roman pentru
  Comisia Electrotehnica Internationala (CT64);
  – membru al Comitetului de Standardizare. Comisia CT40
  – vicepresedintele comisiei de atestare C 14 (MLPTL) pentru verificatori de proiecte si experti
  pentru instalatii electrice.
  Functii administrative:

  – Membru in Consiliul Facultatii de Instalatii 1972 – 1976 si 1990 – 2004;
  – Membru al Senatului UTCB – 1990 2004;
  – Decan al Facultatii de Instalatii – 1992 – 2000;
  – Prorector cu cercetarea stiintifica – 2000 – 2008;