• LOGO CONTRACTOR

  • Prof. Dr. Ing. Niculae MIRA

    Guest Speaker, Society for Electric Installations and Automation
    President of the Society for Electric Installations and Automation
     

    Descriere activitate profesională

    Activitatea stiintifica si tehnica:

    – directii de cercetare: – iluminat electric – interior si exterior;
    – instalatii electrice de joasa tensiune
    – 1981 – doctor inginer cu teza “Contributii la studiul optimizarii iluminatului
    artificial in halele industriale”;
    – 25 lucrari si articole publicate in tara si strainatate;
    – 70 contracte de cercetare;
    – 24 de carti, cursuri si manuale publicate la editurile tehnica, didactica si a
    institutului;
    – brevet de inventie nr. 72016/30.11.78;
    – 6 normative republicane;
    – 26 stasuri;
    – 30 proiecte de instalatii electrice pentru investitori noi;
    – verificari de proiecte – autorizat MLPTL nr. 1635 (Ie) – peste 400
    – expert pentru instalatii electrice – autorizat MLPTL nr.1638;
    – expertise tehnice, peste60

    Apartenenta la societati si asociatii profesionale:
    – membru fondator al AIIR – Asociatia inginerilor de instalatii din Romania-
    vicepresedinte;
    – membru fondator al SIEAR – Societatea de instalatii electrice si automatizari
    din Romania –presedinte;

    – membru fondator al ARISI – Societatea romana pentru protectia contra
    incendiilor;
    – vicepresedinte al Comitetului National Roman de Iluminat;
    – presedinte al Comisiei Tehnice CT136 ASRO, l Comitetului National Roman pentru
    Comisia Electrotehnica Internationala (CT64);
    – membru al Comitetului de Standardizare. Comisia CT40
    – vicepresedintele comisiei de atestare C 14 (MLPTL) pentru verificatori de proiecte si experti
    pentru instalatii electrice.
    Functii administrative:

    – Membru in Consiliul Facultatii de Instalatii 1972 – 1976 si 1990 – 2004;
    – Membru al Senatului UTCB – 1990 2004;
    – Decan al Facultatii de Instalatii – 1992 – 2000;
    – Prorector cu cercetarea stiintifica – 2000 – 2008;